„Nowe ruchy i wspólnoty są darem Ducha Świętego dla Kościoła. W nich wierni odnajdują możliwość chrześcijańskiej formacji, wzrostu i zaangażowania apostolskiego aż do stania się prawdziwymi uczniami – misjonarzami.” (Dokument z Aparecidy, nr 311)
 
2017-10-20     Ireny, Kleopatry, Witalisa     "Głoś Ewangelię w każdym czasie, a kiedy trzeba, używaj do tego słów." (św. Franciszek z Asyżu)
Strona główna -> Kim jesteśmy

 

 


Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Rodziny w Ostrowie Wlkp.
jest wspólnotą stanowiącą odpowiedź na wezwanie Chrystusa zawarte w nakazie misyjnym, jak i wezwanie Kościoła do Nowej Ewangelizacji – nowej w gorliwości, nowej w metodach i nowej w sposobie wyrazu.

Nasza SNE działa w środowisku Diecezji Kaliskiej od 1999r., a od 2009r. uczestniczy w projekcie pastoralnym Szkoły Ewangelizacji Św. Andrzeja, przynależąc do Ogólnopolskiego Porozumienia Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji. Dnia 29.06.2014r. biskup kaliski Edward Janiak zatwierdził SNE Św. Rodziny jako publiczne diecezjalne stowarzyszenie wiernych.

         Sekretem życia SNE są trzy wzajemnie przenikające się wymiary:

KERYGMAT (ogłaszanie Jezusa umarłego, zmartwychwstałego                       

 i uwielbionego, Zbawicielem, Panem i Mesjaszem);

CHARYZMAT (ewangelizowanie z mocą Ducha Świętego);

WSPÓLNOTA (życie zbawieniem we wspólnocie i budowanie zewangelizowanych wspólnot w Kościele, w których żyje się miłością - jako pełnych zaangażowania wspólnot ewangelizacyjnych).

Członkowie SNE podejmują następujące działania:

  • dbają o rozwój wewnętrzny poprzez osobistą modlitwę i życie sakramentalne
  • uczestniczą w spotkaniach formacyjnych Szkoły
  • biorą udział w kursach ewangelizacyjnych dla własnej formacji oraz w celu nabywania umiejętności prowadzenia tychże kursów
  • tworzą ekipy prowadzące kursy SNE
  • podejmują inne dzieła ewangelizacyjne (koncerty, rekolekcje itp.)

Siedziba SNE znajduje się przy Parafii Św. Rodziny w Ostrowie Wlkp. Odpowiedzialnym za Szkołę jest obecnie ks. Dominik Wodniczak, proboszcz ww. parafii, który współpracuje z innymi kapłanami i świeckimi w dziele SNE.

 

Odwiedzin :

NOWI EWANGELIZATORZY DLA NOWEJ EWANGELIZACJI