„Nowe ruchy i wspólnoty są darem Ducha Świętego dla Kościoła. W nich wierni odnajdują możliwość chrześcijańskiej formacji, wzrostu i zaangażowania apostolskiego aż do stania się prawdziwymi uczniami – misjonarzami.” (Dokument z Aparecidy, nr 311)
 
2018-01-17     Antoniego, Henryki, Mariana     "Głoś Ewangelię w każdym czasie, a kiedy trzeba, używaj do tego słów." (św. Franciszek z Asyżu)
Strona główna -> Msza w intencji uzdrowienia

 

"Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego"
(Ewangelia wg. św. Łukasza 1:37).
 
To On ożywia łono Sary...
To On wypędza złe duchy...
To On ucisza burze...

BÓG MA MOC

To On zaprasza Ciebie dziś, abyś TY pomógł Mu działać.

Serdecznie zapraszamy Ciebie do uczestnictwa we Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie
w II niedziele miesiąca o g. 15.30 (z wyątkiem lipca i sierpnia) do kościoła św. Rodziny w Ostrowie Wlkp.
(Os. Pruślin ul. Grabowska 212)

Plan spotkania:

14.15
 - przygotowanie ekipy posługującej
15.10 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 - Msza Św. z adoracją i modlitwą o uzdrowienie 

 
Niech Twoja obecność i posługa pozwoli Bogu objawić swoją wielką moc!
  

 

Odwiedzin :

NOWI EWANGELIZATORZY DLA NOWEJ EWANGELIZACJI