Kim jesteśmy

Szkoła Nowej Ewangelizacji Świętej Rodziny w Ostrowie Wlkp. to katolicka wspólnota, w której centrum jest Jezus i Jego Słowo. Misją szkoły jest głoszenie kerygmatu i formacja ewangelizatorów. Początki działań naszej SNE sięgają roku 1999, odkąd samodzielnie rozpoczęliśmy prowadzić kursy. Od 2009 r. uczestniczymy w projekcie pastoralnym Szkoły Ewangelizacji Św. Andrzeja, a także przynależymy do Ogólnopolskiego Porozumienia Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji. Dnia 29.06.2014 r. szkoła została zatwierdzona przez biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka jako publiczne diecezjalne stowarzyszenie wiernych. W myśl zatwierdzonych statutów szkoła posiada charakter diecezjalny. Dyrektorem SNE Św. Rodziny jest ks. Dominik Wodniczak.