Nasze spotkania

PROGRAM SPOTKAŃ WSPÓLNOTY NOWA PASCHA 

Spotykamy się w każdy piątek wg następującego harmonogramu:

I piątek, g. 19.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu
II piątek, g. 19.15 - spotkanie modlitewne
III piątek, g. 19.30 - Eucharystia wotywna o Duchu Świętym i agapa
IV piątek, g. 19.15 - spotkanie modlitewne

 


 

PLAN SPOTKAŃ NA LUTY:

01.02.2019, g. 19.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu

08.02.2019, g. 19.15 - spotkanie modlitewne w salce

15.02.2019, g. 18:00 - Eucharystia parafialno-wspólnotowa

22.02.2019, g. 19:15 - spotkanie modlitewne w salce