„Nowe ruchy i wspólnoty są darem Ducha Świętego dla Kościoła. W nich wierni odnajdują możliwość chrześcijańskiej formacji, wzrostu i zaangażowania apostolskiego aż do stania się prawdziwymi uczniami – misjonarzami.” (Dokument z Aparecidy, nr 311)
 
2017-10-20     Ireny, Kleopatry, Witalisa     "Głoś Ewangelię w każdym czasie, a kiedy trzeba, używaj do tego słów." (św. Franciszek z Asyżu)
Strona główna -> Program formacji

PROGRAM FORMACJI SNE

 

I ETAP: Podstawy życia chrześcijańskiego

1.     Nowe Życie: podstawowa ewangelizacja.

2.     Emaus: Słowo Boże.

3.     Jan: formacja uczniów.

4.     Jezus w czterech Ewangeliach.

5.     Historia Zbawienia: nasza własna historia.

6.     Mojżesz: formacja wyzwolicieli.

7.     Błogosławieństwa: droga do szczęścia.

 

II ETAP: Jak ewangelizować

1.     Paweł: formacja ewangelizatorów.

2.     Tymoteusz: jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię.

3.     Apollos: formacja głoszących.

4.     Sekret Pawła.

5.     Pięćdziesiątnica: ewangelizować z wielką mocą.

6.     Wprowadzenie do Biblii.

7.     Łukasz: apologetyka.

 

III ETAP: Jak formować ewangelizatorów

1.     Maryja: List Chrystusa.

2.     Teologia biblijna.

3.     Maranatha: Apokalipsa.

4.     Piotr: Eklezjologia.

5.     Melchizedek: Liturgia.

6.     Nehemiasz: Doktryna społeczna Kościoła.

7.     Jetro: Ekumenizm

 

FORMACJA EKIP:

1.     Andrzej: wizja i metodologia SESA.

2.     Józef Barnaba: formacja i szkolenie ekip.

 

KURSY OPCJONALNE:

1.     Siedmioro Młodych.

2.     Tetelestai: Misterium Paschalne.

3.     Inne

Odwiedzin :

NOWI EWANGELIZATORZY DLA NOWEJ EWANGELIZACJI