SŁOWO NA ROK 2013    „Jeśli więc zostaliście wskrzeszeni z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawej stronie Boga. Rozmyślajcie o tym, co przewyższa rzeczy ziemskie, gdyż umarliście i wasze życie zostało ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy zaś Chrystus – wasze życie – ukaże sie w chwale, wówczas i wy ukażecie sie w chwale razem z Nim“  (Kol 3,1-4).

 

2014-08-23     Apolinarego, Miły, Róży     "Głoś Ewangelię w każdym czasie, a kiedy trzeba, używaj do tego słów." (św. Franciszek z Asyżu)
Strona główna -> Nasze propozycje

 

 

Odwiedzin :

NOWI EWANGELIZATORZY DLA NOWEJ EWANGELIZACJI