„Nowe ruchy i wspólnoty są darem Ducha Świętego dla Kościoła. W nich wierni odnajdują możliwość chrześcijańskiej formacji, wzrostu i zaangażowania apostolskiego aż do stania się prawdziwymi uczniami – misjonarzami.” (Dokument z Aparecidy, nr 311)  

 
2014-12-26     Dionizego, Kaliksta, Szczepana     "Głoś Ewangelię w każdym czasie, a kiedy trzeba, używaj do tego słów." (św. Franciszek z Asyżu)
Strona główna -> Nasze propozycje

 

 

Odwiedzin :

NOWI EWANGELIZATORZY DLA NOWEJ EWANGELIZACJI